HR метод за подбор на персонал

Аутсорсингът като доказан HR метод за подбор на персонал

Аутсорсингът на човешки ресурси е много ефективен формат на сътрудничество в областта на подбора на персонал. Не го бъркайте с услугите, предоставяни от агенциите за подбор на персонал. Аутсорсинг компания работи с клиента си в много по-близък контакт, в идеалния случай – нейните специалисти познават цялата история и корпоративната култура на организацията, могат да провеждат интервюта директно в офиса си.

Аутсорсинг компанията заема специално място в отношенията служител – работодател и поема важна посредническа функция. По време на интервюто наемателят може да сподели с кандидата положителния опит от сътрудничеството с клиента, формирайки първия определено ниво на доверие и лоялност към работодателя. Възложителят-наемател може да получи повече информация за кандидата, отколкото за вътрешен специалист, и да даде на кандидата по-обективна оценка.

Повечето кандидати формират мнение за компанията въз основа на подробности – как и кой ги посрещна, по какъв начин беше проведено интервюто. Аутсорсингът на първия етап нарочно изгражда комуникацията по такъв начин, че заявителят да има благоприятно впечатление за компанията.

Втората част на комуникацията също е важна – предоставяне на обратна връзка на кандидата за резултатите от интервюто. Често вътрешните служби предпочитат изобщо да не информират заявителя за отрицателен резултат. Класическата фраза „ние ще ви се обадим“ обикновено е последната в общуването с мнозинството от кандидатите, които не са се явили на свободната работа. Аутсорсинг компания завършва комуникацията, като гласи конкретно решение на работодателя. По този начин, аутсорсингът не само помага на компанията да подбере качествен персонал, но и формира положителния си имидж.

За нас: Фирма Upskill, в София, жк. Манастирски ливади, бул. България 111, сграда А, етаж 4. Телефон за контакт: +359 882 240 381.

Има няколко вида аутсорсинг на персонал:

Аутсорсинг на целия HR отдел за HR метод за подбор на персонал. Използва се много рядко, тъй като включва прехвърлянето на абсолютно всички функции на отдела за персонал на организация на трети страни. Както показва практиката, е доста трудно да се намери квалифициран възложител, способен да провежда всички кадрови процеси едновременно.

Аутсорсинг за набиране на персонал. Най-търсеният тип, състоящ се в провеждане на дейности за подбор на персонал, оценка, обучение на служителите.

HR аутсорсинг. Позволява ви да освободите персонала от рутинна работа и да ги преориентирате към решаване на по-важни задачи.

Компанията може да избере всякакъв тип аутсорсинг, основното е да не грешите с избора на партньорска фирма, която ще предостави услугата. Сигурността и конкурентоспособността на клиента зависи от квалификацията и компетентността на неговите служители.