На 07 Април 2022г. беше публикувана учредителната декларация на политическа партия „Развитие“ във вестник Труд.

На 07 Април 2022г. беше публикувана учредителната декларация на политическа партия „Развитие“ във вестник Труд. Новата политическа формация дава заявка

Прочетете повече