Набиране на персонал за работа

 Един от най-належащите проблеми на всяка компания е проблемът с набирането на персонал: къде да се намерят адекватни кандидати с необходимата квалификация, опит и отговорно отношение към работата?

Служителите по персонала и ръководителят съвместно търсят кандидати за свободната позиция. Набирането и търсенето на персонал, като правило, винаги е на дневен ред на всеки мениджър. Правилната организация на процеса на подбор може не само да осигури на вашия бизнес необходимия персонал, но и да увеличи производителността на труда и да намали разходите за персонал. В крайна сметка има проста истина, която винаги трябва да имате предвид – набирането на грешки в крайна сметка е скъпо както за компанията, така и за кандидата.

Ние сме Upskill и нашата цел е да предостави услуга на нашите клиенти, която е много повече от управление на човешките ресурси. Свъжете се с нас. Адрес: София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4. Тел: +359 882 240 381.

Набиране на персонал в организацията

Професионалният персонал е основният ресурс на компанията, който е необходим за нейния просперитет. Колкото и странно да звучи, не парите, технологиите или ресурсите решават всичко, а хората. Просперитетът на вашия бизнес зависи от качеството на вашия човешки капитал. Съвременните методи за набиране са гръбнакът на вашата HR система. Корпоративната култура, нивото на производителност и степента на креативност зависят от това кой и къде назначавате. Компаниите нямат страхотни идеи; хората в компанията имат страхотни идеи.

Каква е разликата между набирането и подбора на персонал? Когато е свободна длъжност в дадена компания, тя може да бъде заета както от вътрешни, така и от външни кандидати. Този процес се нарича набиране на персонал. Подборът на персонал е насочен към създаване на набор от персонал за конкретни длъжности, въз основа на който се прави подбор в полза на лице, подходящо за изпълнение на професионални задачи. Набирането на персонал от външни източници се нарича набиране. С други думи, набирането на персонал е всички действия на ръководителя и управленския отдел, насочени към намиране и привличане на специалисти на пазара на труда, които имат необходимия опит, знания и квалификация, както и да подготвят цялата документация, свързана с трудовите отношения. Както външните, така и вътрешните кандидати преминават през процедура за подбор на персонал.