Какво е детска занималня или зелено училище / летен лагер за деца?

Това е форма за отдих за деца, основана на принципите на колективното взаимодействие. Какво означава? Това е, когато почиващите (чудя се дали има такива ваканционни лагери за родители) се формират в групи по възраст, на всеки от които са назначени по 2-3 съветници. Важно: съветникът не е учител, но той има редица много важни функции. Ето какви са:

Забавляваща – Зеленото училище помага на детето да се чувства самосточтелно, спокойно да приема отделянето от дома, помага на децата да създадат нови приятели. Показва как те да се забавляват и да участват във всички планирани програми. Носи забавление и добро настроение.

Образователна – Съветниците са пример за други деца, разговарят много с тях, обсъждат различни теми, споделят. Те винаги поддържат  правилно отношение с и между децата.

Опазване на здравето – съветникът има задачата да върне детето здраво, както е пристигнало в лагера. Или дори по-добре чувстващо се от преди.

Ние сме Skillception. Открийте ни и научете повече за нас тук: https://skillception.com/

Летен лагер за деца

По правило такива зелени училища или подобен вид летен лагер за деца са разположени в екологично чисти райони, в планина, близо до някакъв красив водоем. Сега в такива лагери все по-рядко се срещат съветници, които нямат образование или специално обучение (почти като лесовъди). Там се поддържат разнообразни дейности: спортни състезания, творчество, много разнообразни игри. Можете да посетите детето си в определено време от провеждането на зеленото училище, често в средата на периода, за да сте спокойни, че то се е адаптирало, чувства се добре и се забавлява.

По-малките или тези, на които им е за първи път да се отделят от дома и да отиват на лагер, разбира се, се сблъскват с трудности и по време на адаптационния период, детето може да се разстрои, че родителите им са далеч. В такива лагери често няма съобщения, така че комуникацията с децата не е моментална. Мобилният телефон може да не хваща мрежата в гората, детето да забрави да зарежда регулярно телефона си и т.н.