Видове проводници за ел инсталации Бургас

Ел инсталации Бургас може да изглежда страшна, но след като разберете как работи, ще разберете, че е логическа.

Как работи мощността

За да разберете как работи една електрическа инсталация, първо трябва да научите откъде идва захранването. Електрическата компания изпраща енергия до къщата през разпределителните линии, които след това преминават през измервателния уред. Това линейно движение на мощността по-късно влиза през панела и в проводниците на веригата. След това захранването се предава във всеки изход на къщата.

Всяка къща, която се строи или пренарежда, трябва да следва електрически код: NEC. NEC кодът идентифицира различните типове електрически проводници и видове кабели според цвета. Ето защо, когато премахнете пластина на превключвател, има набор от жълти, бели, черни, червени или зелени проводници.

Видове проводници за ел инсталации Бургас

  • Черните проводници, известни още като „горещи проводници“, пренасят електрически товари под напрежение до нещо като контакт или светлина от електрическия сервизен панел.
  • Червените проводници, които също са известни като горещи проводници, се използват за взаимно свързване на детектори за дим. Ето защо, когато една аларма изгасне, другите също се включват.
  • Белите и сивите проводници са неутрални проводници, които се свързват към неутралната шина. Неутралната шина привлича ток и го пренася в цялата къща.
  • Белите проводници, които са увити в червена или черна електрическа лента, също са горещи проводници. Лентата просто означава, че белият проводник, който обикновено е неутрален, се използва вместо него като горещ проводник.
  • Зелени проводници свързват заземяващата клема в изходна кутия и я прекарват към заземяваща шина в електрическия панел. Това дава възможност на тока да избяга към земята, в случай че проводник под напрежение докосне метал или друг проводник.
  • Голите медни проводници са най-често срещаният тип заземителни проводници.
  • Сините и жълтите проводници обикновено не се намират в неметални кабели, но понякога се използват като горещи проводници в електрически тръбопровод. Сините са пътници, които може да са в превключвателите в горната и долната част на стълбището, за да контролират една и съща светлина.

Термини свързани с ел инсталации Бургас

  • Ампера

Наричани още ампери, са единиците, използвани за измерване на електричество в ел.инсталация.

  • Ватове

Ватовете са единиците, използвани за измерване на мощността, използвана от електрическо устройство в  ел.инсталация. Те могат да бъдат изчислени чрез умножаване на ампери по волтове.

  • Волтове

Волтовете се отнасят до силата, съдържаща се в източник на енергия. Например, повечето обикновени домакински проводници носят 120 волта.